Office:
ul. Powstańców Śląskich 98 lok. 115
53-333 Wrocław
Poland
Headquarters:

saantir Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8
00-317 Warszawa
Poland
Tel.: +48 /22/ 185 50 46 (EN)
Mobil.: +48 539 058 458 (EN)

Dane NIP: SAANTIR SP Z O O (tax number)
Dane REGON: SAANTIR SP Z O O
Dane KRS: SAANTIR SP Z O O Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bank Millenium S.A. nr rachunku: BIGBPLPW 86 1160 2202 0000 0003 0078 2288